Zweethutceremonies

Als watergieter volg ik de traditie van de Twisted Hairs en gebruik de Twenty Count als medicijnwiel-leidraad.

Waar:
Op 30 km ten zuiden van Nijmegen centrum. 

Data in 2021:
zaterdag 20 maart (feest van het oosten op lente-equinox)
zaterdag 19 juni (feest van het noorden: zomerzonnewende)
zaterdag 18 september (feest van het westen op herfst dag en nacht gelijkheid: oogsttijd)
zaterdag 30 oktober (t.g.v. Allerheiligen: de voorouders eren en jezelf vieren)
zaterdag 18 december (feest van het zuiden: winterzonnewende) 

Aanmelding:
E: peterbottelier at yahoo.com
T: 06-41239830

Review over mijn manier van ceremonie:

Klik hier

Eigentijdsfestival 2021 op Ecolonie in Hennezel (Frankrijk)
Gemengde zweethutceremonie op 28 juni.
Zweethutceremonie voor mannen op 30 juni.

Over de zweethut:

De zweethutceremonie is er om emotionele diepgang te beleven.
In de schoot van moeder aarde kom je in aanraking met alle fysieke elementen.
Gezamenlijk nodigen we met de steenceremonie de krachten uit, die we op dit moment nodig hebben.
Het liefst zonder kleding, zoals we geboren zijn, – maar je hebt de vrijheid dat anders te doen – gaan we de zweethut in.
Er is ruimte en tijd om met je woorden en je stemgeluid te delen in de vier zweethutrondes.
Je te verbinden met je wezenskern.
Ruimte en tijd stil te worden, te ademen, te zuchten, te zingen, te bidden voor alles wat je lief is, te danken, los te laten en alles wat je je wenst uit te nodigen.
Je te herinneren hoe prachtig het leven is.
Verbonden met alles wat leeft.
Om opnieuw geboren te worden.

Wees uitgenodigd jezelf toe te staan delen in je te transformeren met hulp van dit eeuwenoude ritueel.
Reinig jezelf en daardoor energetisch ook je directe verwanten.

Er is geen voorkennis nodig.
Er wordt drinkwater tussen elke ronde in de zweethut uitgereikt.
Vrouwen in hun maantijd zijn zeker welkom.