Zweethutceremonies

Als watergieter volg ik de traditie van de Twisted Hairs en gebruik de Twenty Count als medicijnwiel-leidraad.

Waar:
De Vlierhof, Kleverstr. 115 in Kleve, Duitsland (20 km ten oosten van Nijmegen centrum)

Data in 2020:
zaterdag 25 april (uitgesteld en verlaat feest van het oosten op lente-equinox)
zaterdag 20 juni (feest van het noorden: zomerzonnewende)
zaterdag 1 augustus mannenzweethut (oerkracht van de 4 archetypen vieren: feest van het noordwesten)
zondag 27 september (verlaat feest van het westen: oogsttijd) in Veldhoek (gem. Hengelo in Gld) 
zaterdag 7 november (mannenzweethut) in Veldhoek. 

Aanmelding:
E: peterbottelier at yahoo.com
T: 06-41239830

Eigentijdsfestival 2020 op Ecolonie in Hennezel (Frankrijk)
Gemengde zweethutceremonie op 8 juli.
Zweethutceremonie voor mannen op 10 juli.

Over de zweethut:

De zweethutceremonie is er om diepgang te beleven.
In de schoot van moeder aarde kom je in aanraking met alle fysieke elementen.
Gezamenlijk nodigen we met de steenceremonie de krachten uit, die we op dit moment nodig hebben.
Het liefst zonder kleding, zoals we geboren zijn, – maar je hebt de vrijheid dat anders te doen – gaan we de zweethut in.
Er is ruimte en tijd om met je woorden en je stemgeluid te delen in de vier zweethutrondes.
Je te verbinden met je wezenskern.
Ruimte en tijd stil te worden, te ademen, te zuchten, te zingen, te bidden voor alles wat je lief is, te danken, los te laten en alles wat je je wenst uit te nodigen.
Je te herinneren hoe prachtig het leven is.
Verbonden met alles wat leeft.
Om opnieuw geboren te worden.

Wees uitgenodigd jezelf toe te staan delen in je te transformeren met hulp van dit eeuwenoude ritueel.
Reinig jezelf en daardoor energetisch ook je directe verwanten.

Er is geen voorkennis nodig.
Er wordt drinkwater tussen elke ronde in de zweethut uitgereikt.
Vrouwen in hun maantijd zijn zeker welkom.